Europeiska apotek – sverige

Impotenspiller Viagra i Sverige

Hur fungerar Cialis Arbete?

Detta läkemedel fungerar genom att inhibera ett visst enzym känt som cGMP-specifik fosfodiesteras typ 5 som fördröjer tömning av cGMP, det ämne som styr flödet av blod till specifika delar av kroppen, inklusive penis. Det fungerar genom att hjälpa en man uppnå och bibehålla en erektion tillräckligt länge för att njuta av ett normalt sexliv.

Hur ska Cialis tas?

Generellt sett kommer en läkare börja genom att föreskriva en lägre dos av Cialis och gradvis ökande behov. Det gör varierar från 25 till 100 mg och tas oralt ungefär en timme innan samlag förväntas. Detta läkemedel bör aldrig tagit mer än en gång i en 24 timmars period, oavsett vad den ordinerade dosen är.

Vilka är de normala biverkningar?

De mest rapporterade biverkningarna för Cialis är nedsatt syn, huvudvärk, dyspepsi, nästäppa och fotofobi. Även om dessa biverkningar har rapporterats i många fall gör de inte alltid visar sig i alla som drogen.

Finns det några allvarliga biverkningar förknippade med denna Cialis?

Det har förekommit några rapporter om allvarligare biverkningar såsom hjärtinfarkt, stroke och plötslig förlust av hörsel. Dessa biverkningar är mycket sällsynta och sällan rapporterats i samband med korrekt användning av detta läkemedel.

Vad ska jag rapportera till min läkare när du tar Cialis?

Som med alla läkemedel, kan Cialis orsaka negativa effekter. Om du märker något alls utöver det vanliga såsom problem med syn, svår huvudvärk, hörselnedsättning, snabba puls eller en erektion som varar under en tidsperiod som är längre än 4 timmar, ring din läkare och avbryta användning.

Rate article
Potenspiller i Sverige
Lämna ett svar