Generisk Viagra – en risk

Impotenspiller Viagra i Sverige

Ett generiskt läkemedel är en produkt som bör ha samma ingredienser och effekt som ett genuint läkemedel. Generiska produkter är dock inte producerade av den ursprungliga tillverkaren av läkemedlet. De är oftast billigare än den genuina produkten och kan vara tillverkad av ingredienser som skiljer sig ifrån originalet. Generiska produkter är heller inte vanligtvis testade och kliniskt bevisade att dels ge det uttalade resultatet.

Skillnaden med generisk Viagra

Genereisk Viagra, är en term som givits till behandlingar som påstår sig vara Viagra och menar kan hjälpa till att behandla erektionsproblem på samma sätt som den äkta versionen. Den generiska versionen ska vara tillverkad av, samma ingrediens, Sildenafil och bör även fungera på samma sätt för att behandla impotens. Patentet på Viagra inte gått ut än och därför är det inte lagligt eller möjligt att göra en kopia/generisk variant av Viagra. Skillnaden blir därför att den generiska produkten Viagra inte genomgått samma kliniska undersökningar och kan vara tillverkad av okända och potentiellt farliga ingredienser.

Listan av möjliga ingredienser av generisk Viagra kan variera kraftigt och de kan vara antingen bra, dåliga eller okända. Beroende på att generiska (olagliga) läkemedel inte är involverade i några kliniska tester kan ingredienserna inte helt bestämmas. Det finns flera olika beslag av generiska produkter som rapporterats, och de är ofta olika beståndsdelar. Ibland har man uppmärksammat alltför höga nivåer av Sildenafil, ibland låga nivåer och ibland inga spår alls. Kort sagt kan man alltså säga att innehållet är okänt och ofta inte överensstämmande med vad som är utlovat.

Exempel på Generisk Viagra

Generisk Viagra är billigare men är dessvärre ett sämre val. Du kan uppleva resultat, men du äventyrar hälsan genom att använda ett preparat som inte är godkänt. Generisk Viagra har inte genomgått några kliniska tester och det finns inga belägg för att innehållet är vad som utlovas. Kopierad Viagra är heller inte godkänt att sälja/köpa inom EU.

  • Farligt
  • Olagligt
  • Inte godkänt av medicinska organisationer
  • Oreglerat
  • Innehåller ofta okända ingredienser

Fördelar med generisk Viagra

Även om generisk Viagra är olagligt, direkt farligt och inte godkänt av läkemedelsorganisationer finns det ett par positiva faktorer som kan nämnas. Då det vanligtvis innehåller spår av den aktiva ingrediensen Sildenafil, kan medlet hjälpa till att skapa en bättre erektion. Läkemedlet är lätt att införskaffa ofta till en billig peng.

  • Billigare
  • Kan innehålla spår av den aktiva ingrediensen

Är alla generiska behandlingar illegala?

Nej, inte alla generiska behandlingar är olagliga, det finns tusentals lagliga generiska behandlingar. Man måste skilja på ett receptbelagt läkemedel vars patent löpt ut, där är receptet tillgängligt för allmänheten och alla läkemedelsföretag som är intresserade kan använda detta recept för att skapa en kopia under kliniska förhållanden. I många fall är generiska läkemedel billigare än originalet, men detta behöver alltså inte betyda att de är framställda under dåliga förhållanden eller att de är farliga.

Anledningen till att generisk Viagra är olagligt är att beståndsdelarna är skyddade tills dess att patenten löper ut. Många behandlingar har startat som patentskyddade, för att garantera att läkemedelsföretaget som utvecklat produkten ska få avkastning för sin investering, och sedan när patentet löper ut är det möjligt för andra företag att tillverka samma produkt under ett annat namn. För att köpa autentisk Viagra måste du genomgå en konsultation med en doktor, detta kan göras på euroClinix.

Beställ Viagra original

Rate article
Potenspiller i Sverige
Lämna ett svar