Potensmedel online

Impotenspiller Viagra i Sverige

Generisk Priligy Dapoxetin Dapoxetin Priligye 60mg erbjuds i antalen som nämns nedan:

Du kan välja mellan 4 och upp till 60 Priligy Dapoxetin-tabletter. Varje paket innehåller 2 tabletter var. Dapooxetin används för att behandla för tidig utlösning. Män i alla åldrar lider av för tidig utlösning vilket i medicinska termer kallas för Ejaculatio praecox. I dessa fall sker ofta utlösningen innan samlaget eller direkt efter att det har påbörjats Bland annat kan problemet förstärkas av psykologiska påfrestningar i samband med genans eller andra faktorer. Men med vissa män är det fysiska faktorer som är roten till problemet.

Fördelarna med Priligy Dapoxetin i korthet:

• Priligy Dapoxetin förlänger tiden det tar för dig att nå orgasm. Du kan återigen få kontroll över tidpunkten för din utlösning.
• Minskar den psykologiska påfrestningen eller oroligheterna som hör till för tidig utlösning.
• Mer njutning från sex garanteras.
• Förbättrar ditt förhållande.

Hur ingredienserna i Priligy Dapoxetin Generisk Dapoxetin Priligy 60 mg fungerar:

Serotonin, en viktig hormon som bland annat kontrollerar utlösningen finns inte tillräckligt tillgänglig hos män med det här problemet.
Detta är hur aktiviteten från Dapoxetin Priligy är användbar. Som en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SRRI) stoppar Dapoxetin Priligy serotonin från att transporteras tillbaka till där det lagras. Dapoxetin Priligy har redan under en tid använts för att behandla depression. I dessa fall måste medicineringen ske kontinuerligt. Men för män som söker hjälp för att slippa för tidig utlösning tas denna medicin endast direkt före samlag.

Dosering av Priligy Dapoxetin Dapoxetin Priligy:

Priligy Dapoxetin tas oralt 1 till 3 timmar före förväntad sexuell aktivitet. Endast en dos bör tas per 24 timmar.

Användningsområden för Dapoxetin Priligy:

För tidig utlösning (Ejaculatio praecox) hos män mellan 18 och 64 år gamla.

Biverkningar associerade med Priligy Dapoxetin Dapoxetin Priligy:

Nedan listas de större kända biverkningarna från det här läkemedlet. De kan inträffa men inte nödvändigtvis eftersom att varje person reagerar olika på läkemedel. Ibland får personer en allergisk reaktion från vissa läkemedel. Om du känner tecken på en allergisk reaktion, kontakta genast din läkare eller farmaceut.

Priligy Dapoxetin Dapoxetin Priligy får inte tas av personer som:

1. Är under 18 eller över 64 år gamla
2. Lider av epileptiska anfall eller kramper
3. Lider av schizofreni, depressioner, manier och psykiatriska tillstånd
4. Redan lider av existerande hjärtsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, hjärtsvikt, samt personer med pacemaker
5. Lider av störningar i njurarnas funktionalitet
6. Har en leversjukdom
7. Har intolerans eller malabsorption av galaktos och laktasbrist
8. Får överkänsliga reaktioner från Dapoxetin Priligy
8. Har nedsatt metabolism CYP2D6

Graviditet och ammande

• Läkemedlet är inte certifierat för kvinnor.
• Än så länge är det okänt om Dapoxetin Priligy påverkar bröstmjölk

Priligy Dapoxetin Dapoxetin Priligy används uteslutande av män som lider från för tidig utlösning. För information om effekter och biverkningar på män utan Ejaculatio praecox finns det ingen tillgänglig data.

Förvaring av Priligy Dapoxetin Dapoxetin Priligy:

Förvaras i rumstemperatur mellan 15 och 30 grader Celsius. Skydda från ljus och fukt. Förvaras utom räckhåll för barn.

Rate article
Potenspiller i Sverige
Lämna ett svar