Potensmedel online

Impotenspiller Viagra i Sverige

Du är intresserad av Viagra Strips – välj önskat antal och klicka på kundvagnen för att komma till beställningsformuläret. Du kan välja från Viagra Strips 10mg enligt följande:

Varje Viagra-paket innehåller 10 remsor Viagra 10mg. Du kan beställa mellan 10 och 60 Viagra-remsor. Viagra-ingrediensen Sildenafil med mintsmak verkar efter bara 30-45 minuter.

Intagande av medicinen och aktivitet:

Viagra Strips är remsor med mintsmak. De är tänkta att tas oralt. Låt helt enkelt en Viagra Strip lösas upp på din tunga så kommer den att omedelbart absorberas. Med Viagra Strips kan erektil dysfunktion botas. Det speciella med remsorna är att den aktiva substansen snabbare absorberas in i blodet och blodkärlen vilket gör att dessa tabletter leder till en betydligt snabbare period sexuell aktivitet, vilket garanteras.

Viagra Strips bör placeras på tungan, där remsan som innehåller den aktiva ingrediensen genast kommer att absorberas. Varje remsa innehåller 10mg Sildenafil.

Viagra Strips aktiva ingrediens hämmar PDE-5. Med denna aktiva ingrediens blockeras enzymet Fosfodiesteras och således stannar mer cGMP i omlopp. Detta leder till avslappnade muskler vilket säkerhetsställer att erektionen förbättras och att ett snabbt blodflöde till svällkropparna kan ske. Kvävemonoxid-sändaren kommer att frigöras när sexuel stimulering inträffar, och detta aktiverar i sin tur en andra sändare som låter muskler omkring svällkropparna att slappna av igen efter att den sexuella stimuleringen avslutas. Därför kommer blodflöde till erektionen att kunna ske.

För att erektionen ska kunna lägga sig kommer cGMP och även enzymet att metaboliseras. Tyvärr har Viagra Strips även biverkningar, som kan inträffa men inte alltid. Varje person reagerar olika på medicin och därför kan biverkningar aldrig uteslutas eller förväntas. Allergiska reaktioner kan också inträffa, och om de gör det bör du kontakta din läkare. Vanliga reaktioner av medicinen är huvudvärk, muskelsmärta eller yrsel.

Biverkningar av Viagra Strips:

Nedan listas de större kända biverkningarna som inträffa. Vissa patienter får allergiska reaktioner av läkemedel. Om du märker tecken på en allergisk reaktion, kontakta genast din läkare eller farmaceut.

Huvudvärk
Hudirritation med en värmekänsla (spola)
Störningar i synen (då och då)
Överkänslighet i magen, såsom mättnadskänsla, tryck i magen och känslan av att vara mätt väldigt fort, halsbränna, värkande övre del av buken, illamående och (sällan) kräkningar
Täppt näsa (då och då)
Värkande, långvarande erektion – priapism (sker sällan)

Förvara i rumstemperatur mellan 15 och 30 grader Celsius. Skydda mot ljus och fukt. Förvara utom räckhåll för barn.

Lida Daidaihua

Rate article
Potenspiller i Sverige
Lämna ett svar