Viagra fra sverige

Impotenspiller Viagra i Sverige

Viagra, är även känd som “weekend piller”, på grund av sin långvariga effekt – upp till 36 timmar. Viagra är ett annat läkemedel för behandling av erektil dysfunktion. Med Sildenafil som dess aktiva ingrediens fås effekt inom 30 minuter. Detta läkemedel finns i två doser, 10 mg och 20 mg.

Vilka är fördelarna med Viagra?

Män som tar Viagra tar det först och främst för att kunna njuta av dess långvariga effekt på upp till 36 timmar. Det betyder att den håller mycket längre än vad Cialis och Kamagra gör tillsammans. Denna långa period ger dig flexibilitet för dina planer och gör att du kan njuta till fullo njuta av ett normal och oplanerat sexualliv. Och du behöver inte oroa sig för obehagliga effekter. En annan stor fördel med detta piller är att det har den snabbaste reaktionstiden (20-30 minuter).

Hur fungerar Viagra?

Återigen, för att förstå hur en erektil dysfunktion behandling fungerar, måste du först förstå kroppens mekanismer som ligger bakom en erektion. När en blir upphetsad, släpps kväveoxid (NO) av nervsystemet som ligger inne i svällkropparna i penis. Kväveoxiden stimulerar cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Detta enzym är ansvarigt för mjuka upp de glatta muskelcellerna som vidgar artärerna för att öka blodflödet till penis. Som ett resultat av denna process kommer du att få en erektion. När nivån av PDE-5 är för hög kommer dock en erektion inte att vara möjlig. Detta kommer att begränsa blodflödet och din penis förblir slak även när du är sexuellt stimulerad. Viagra förhindrar att denna situation uppstår genom att hålla styr PDE-5. För att Viagra ska fungera kommer du därför naturligtvis att behöva sexuell stimulering.

Vem kan använda Viagra?

Om du är över 18 år gammal och har diagnosen erektil dysfunktion kan Viagra vara det rätta sättet att behandla det. Detta läkemedel rekommenderas särskilt till de män som har en fast relation och som vill kunna njuta av en intensiv sexuell aktivitet. Närvaron av de kemiska budbärarna som är ansvariga för sexuell stimulering håller sig nämligen i ordning.
Precis som alla andra impotensläkemedel måste den rätta dosen fastställas och det görs med hänsyn till din medicinska status. Om du är i början av din behandling och funderar på att Viagra är det bra att känna till att de flesta läkare rekommenderar en låg dos i början av behandlingen. Denna dos ökas sedan om det finns behov för det. Om du följer dessa rekommendationer minimerar du risken för biverkningar och andra risker.

Vem borde använda Viagra?

Eftersom Viagra är känt för att sänka blodtrycket är det inte lämpligt att använda det om du har ett lågt blodtryck eller tar någon form av medicin med nitrat.
Om du har ett medicinskt tillstånd som passar in i någon av följande sjukdomar är Viagra troligen inte det rätta läkemedlet mot erektil dysfunktion för just dig:
Om du har haft en stroke eller en hjärtattack och är i återställningsprocessen.
Om du har diagnostiserats med sällsynta ärftliga problem i samband med galaktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller total laktasbrist.
Om du lider av en allvarlig hjärtsjukdom så som instabil angina eller svår hjärtsvikt.
Om du hade diagnosen retinis pigmentosa, en ärftlig degeneration på den bakre delen av ögongloben.
Likaså om du har en historia av diabetes eller högt kolesterol bör du prova med Kamagra mot erektil dysfunktion. Tänk på att det är oerhört viktigt att ange din sjukdomshistoria även i samråd på nätet för läkaren behöver en fullständig bild för att kunna göra en korrekt bedömning. Detta är det bästa sättet att undvika onödiga risker och att få det önskade resultatet.

Dosering

Viagra finns i 10 mg och 20 mg. Försök aldrig att överträffa doseringen på 20 mg dosering får då utsätter du dig själv för risker och ökade biverkningar.
Den idealiska patienten för doseringen på 20 mg dosering är friska män. Men för att kringgå oönskade biverkningar, är en dosering på 10 mg dos mest lämplig för alla män, oavsett hälsotillstånd, i början.
Oavsett vilken dos som har ordinerats kommer Viagra att vara aktiv i kroppen under 36 timmar. Kom ihåg att lista alla aktuella läkemedel som du använder vid samråd på nätet.
10mg Dosering
Läkaren ordinerar denna dos vid njur- eller leversjukdom, om du inte tar något läkemedel mot högt blodtryck (t.ex. alfa-receptorblockerare) eller om du brukar uppleva biverkningar när du tar andra läkemedel.
Med denna dos minimeras risken för eventuella biverkningar och effektiviteten är väldigt hög. De flesta män kommer att lösa deras erektila dysfunktion med denna dos på 10 mg.
20mg dosering
Om du är en frisk man utan några anmärkningar i din journal kommer läkaren troligtvis att föreskriva en dos på 20mg av Viagra. Även om du aldrig har tagit Viagra tidigare är det möjligt att du får börja behandlingen med denna dos om du är fullt frisk. Erfarenhet har visat att några mycket svåra fall av erektil dysfunktion som har behandlats med denna dos av Viagra har löst sig. Trots detta bör du vara noga med att inte ta mer än en tablett under en period av 36 timmar. Detta är farligt och ingen läkare någonsin kommer att rekommendera att du överdoserar Viagra eller något annat läkemedel.

Hur tar jag Viagra?

Viagra ska tas minst 30 minuter före samlag. Men den stora skillnaden jämfört med andra alternativ är att du kan ta Viagra mycket tidigare och ändå njuta av dess effekter fullt ut eftersom det stannar i kroppen i upp till 36 timmar.
Startdosen är 10 mg. Om erektionen uteblir och du inte har fått några biverkningar är det möjligt att du får en större dos.
Var också medveten om att Viagra interagerar med grapefruktjuice. Det är därför lämpligt att undvika denna dryck när du tar Viagra eftersom det har kemikalier som kommer att öka graden av Sildenafil i blodet vilket ökar risken för biverkningar. Dessutom måste du avstå från att dricka alkohol för annars riskerar du att uppleva yrsel som en följd av lågt blodtryck.
Vissa vardagliga aktiviteter kan påverkas av detta läkemedel och särskild uppmärksamhet krävs vid bilkörning och vid hantering av maskiner. Därför bör du vara uppmärksam på hur din kropp reagerar på detta läkemedel. För mer information eller vid eventuella frågor så tveka inte att kontakta din läkare.

Vilka biverkningar kan du få när du tar Viagra?

Även om biverkningar förekommer sällan finns det alltid en risk. Bland Viagra biverkningar är de vanligaste huvudvärk, matsmältningsbesvär och rodnad i ansiktet som vanligvis pågår under en kort tidsperiod. Om problemen kvarstår bör du kontakta din läkare. Läkaren kommer antingen minska dosen av Viagra eller föreslå ett annat läkemedel för impotens som är mer lämpligt för just dig.

Viagra historik

De första stegen för Viagra togs 1993, när Icos läkemedelsföretag började forska kring IC351, en av PDE5 hämmare. Ett intressant faktum är, att endast ett år senare identifierade Pfizer att Tadalafilcitrat kan användas vid erektil dysfunktion. Ryktet är att, precis som i Pfizer fall, hade Icos forskarna ingen aning om att IC351 kan användas vid erektionsproblem. Denna kunskap uppstod först senare. Det är oklart om patentet på IC351, som erhölls 1994, släpptes före eller efter Pfizer slutsats angående Tadalafil. Kliniska prövningar utfördes i alla fall därefter av Icos och de pågick under flera år varav den kliniska fasen pågick i två år. År 1998 döptes läkemdlet till Viagra. Godkännandet av läkemedlet gavs ut 2003, då Icos och Lilly (dessa två företagen slog samman sina styrkor under 1998) lyckats bevisa det faktum att Viagra stannar i kroppen i upp till 36 timmar. Dtta skiljer Viagra från Cialis.

Rate article
Potenspiller i Sverige
Lämna ett svar