Viagra norge

Impotenspiller Viagra i Sverige

Viagra Norge

Viagra er et medikament som benyttes mot erektil dysfunksjon. Virkestoffet er Sildenafil. Virkestoffet er en selektiv type inhibitor av PDE5-enzymet. Opptak av Sildenafil i blodet forer til blokkering av PDE5-enzymet, som oker cGMP (syklisk guanoinmonofosfat) i erektilvev i penis, som igjen bidrar til avslapping av den glatte muskulaturen i blodarene og oker blodstromning til penis, og dermed skaper eller styrker en ereksjon.

Etter inntak av medikamentet Viagra er vellykket samleie mulig i lopet av 36 timer. Dersom det er stimulerende faktorer til stede, kan medikamentet ha effekt allerede etter 16 minutter. Seksuell stimulering vil v?re den viktigste faktoren for a fa effekt.

Den maksimale konsentrasjonen av medikament i blodet vil kunne detekteres 2 timer etter inntak. Absorberingskoeffisienten til Sildenafil er ikke avhengig av hvilken tid pa dognet det inntas, eller inntak av mat. Medikamentet skilles ut av kroppen, 2/3 via ekskrementene og 1/3 via urinen, halveringstiden til medikamentet er 18 timer.

Friske menn over 65 ar har en lavere andel av utskillelse av Sildenafil, noe som kom til uttrykk i hoyere konsentrasjon av medikamentet i blod etter 18 timer sammenlignet med personer 1945 ar. Imidlertid har ikke denne forskjellen en signifikant klinisk verdi og krever dermed ikke individuell dosering. Hos pasienter med moderat og mild nedsatt nyrefunksjon er halveringstiden av stoffet er hoyere enn hos friske individer. Studier har vist at mild til moderat nedsatt nyrefunksjon ikke pavirker bindingen av stoffet til protein. Inntak av medikamentet hos pasienter med alvorlig nyresvikt er ikke undersokt. Mild til moderat nedsatt leverfunksjon har ingen signifikant effekt pa farmakokinetikken av stoffet Viagra, og kan i dette tilfellet sammenlignes med friske individer. Individer som lider av diabetes, type 1 og type 2, behover heller ikke justering av dosen, da halveringstiden for dem ikke er redusert med mer enn 19 %.

Sammensetning og fremstilling

Medikamentet fremstilles i tablettform, eggeformede med gul farge og filmdrasjering. Tablettene er merket med «C 20» på framsiden.

Sammensetning: En tablett inneholder et hovedvirkestoff – 20mg Sildenafil, og adjuvantene – krysskarmellose­natrium, laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, farge Opadry II, hydroxyprolincellulose og talkum.

Tablettene er tilgjengelige i blisterpakninger med 1, 2 og 4 stykker. En pakke inneholder 1 eller 2 blisterpakninger. Bestilling av Viagra er mulig på våre hjemmesider, med registrering av bestilling online.

Analoger til Viagra

Viagra analoger, det vil si legemidler som inneholder samme virkemiddel er Generisk Viagra 20mg og Sildenafil. Medikamenter som har lignende effekt er blant annet: Cialis, Kamagra, Generisk Cialis, Loveron, Impaza, Sealex forte. Prisen på Viagra i England avhenger i stor grad av originalprodusenten og av landene som produserer synonympreparatene.

Indikasjon (sykdomsområder) for bruk

Viagra brukes for erektil dysfunksjon: den manglende evne til å oppnå og/eller opprettholde en ereksjon som følge av erektil dysfunksjon av psykologiske/følelsesmessige eller vaskulær årsaker.

Instruksjon for bruk av Viagra

Medikamentet må tas per os (inntak via munnen) og sammen med tilstrekkelig mengde vann, ikke mindre enn 16 minutt før planlagte samleie. Daglig dose av medikamentet er 20mg en gang i døgnet (1 tablett), overstigning av daglig dose anbefales ikke. Siden alle har individuell følsomhet for medikamentet, bør det observeres når, i løpet av de 36 timene etter inntak, at medikamentet har størst effekt. Kjøp av Viagra er mulig på vår hjemmeside, bare skiv til vår online-konsulent.

Bivirkninger

Bivirkninger er sjeldne, som vises gjennom tilbakemeldingen av utmerket toleranse ved bruk av medikamentet i samsvar med instruksjonen. Til tross for det det, er det blitt rapportert hendelser forbundet med inntak, som ga følgende bivirkninger:

 • Dyspepsi (kvalme, oppkast, halsbrann, avføringsuregelmessigheter, magesmerter);
 • Hodepine;
 • Svimmelhet;
 • Hevelser i ansikt og øyelokk, rødme;
 • Ryggsmerter;
 • Øyekatarr (konjunktivitt), nasopharyngitis (rennende nese);
 • Svette;
 • Allergiske reaksjoner (utslett, Quinckes ødem/angioødem, neslefeber).

De vanligste bivirkningene er dyspepsi, hodepine, svimmelhet og rødme, de resterende bivirkningene forkommer sjeldnere. For å eliminere bivirkninger vil det være tilstrekkelig å seponere inntak av medikamentet, eller bytte til synonympreparat som ikke inneholder Sildenafil.

Noen undersøkelser og pasientvurderinger viser mulighet for hjertearytmi etter inntak av preparatet hos personer som lider av hjerte- og karsykdommer. Som oftest er det snakk om symptom på angina pectoris, takykardi, og noen ganger også hjerneslag eller hjerteinfarkt. Likevel er de fleste forskere, farmakologer, og leger tilbøyelig til å tro at disse fenomenene ikke er koblet med inntaket av medikamentet, men er et resultat av seksuell opphisselse. Det anbefales derfor ikke å bruke stoffet i tilfeller der seksuell aktivitet er kontraindisert. Du kan også konsultere muligheten for bruk av preparatet Viagra online.

Kontraindikasjoner

Bruken av Viagra er kontraindisert i følgende tilfeller:

 • Personer under 18 år;
 • Personer som behandles med nitrater;
 • Økt følsomhet for Sildenafil eller andre bestanddeler i medikamentet;

Det er heller ikke ønskelig med inntak av medikamentert hos personer med Peyronies sykdom, medfødte eller senere ervervede misdannelser på penis, priapisme, leukemi, sigdcelleanemi eller myelom. Det er heller ikke anbefalt å ta Viagra sammen med andre preparater for behandling av erektil dysfunksjon.

Overdosering av medikamentet er ikke ønskelig på grunn av manglende kunnskap om langtidseffekter og utvikling av avhengighet til medikamentet. I løpet av undersøkelsene som er utført har overskriding av dosene og dobling av inntak vanligvis vist en økning av bivirkninger, som gradvis forsvant etter seponering av medikamentet.

Oppbevaring og distribuering av legemidlet Viagra

s Medikamentet er reseptbelagt, men på vår hjemmeside kan du etter en online konsulering med spesialist kan du kjøpe Viagra uten resept fra lege. Medikamentets holdbarhet er 3 år. Oppbevaring: temperaturen må ikke overstige 30°C, på et tørt sted, unngå direkte sollys. Holdes vekk fra barn.

Hvis du gjør din bestilling nå får du 15% rabatt på prisen av Viagra .

Cialis i Norge http://utenresept.com/Cialis.html | Utenresept videoer på YouTube – hvorfor kjøpe Cialis norge-Cialis.html

You don’t have permission to access /counter/count.php on this server.

Rate article
Potenspiller i Sverige
Lämna ett svar